Return to site

LINH HỒN

· CON NGƯỜI

Linh hồn có thực sự tồn tại?

Có tồn tại linh hồn ngay cả khi đang sống và trong một thời gian nhất định sau khi chết.

Linh hồn là một trạng thái bậc cao của Zezro (năng lượng). Trong đó, Ý thức là một phần của Linh hồn. Ý thức - Linh hồn cũng tương đồng với Bộ não - Thân xác.

Khi con người đang sống thì năng lượng thuộc về phần linh hồn sẽ phát triển đầy đủ và trọn vẹn nhất (trường năng lượng của mỗi người sẽ quyết định đến sức khỏe người đó).

Khi con người mất đi, trường năng lượng này cũng sẽ sụt giảm dần với những vị trí mà kém bền hơn sẽ bị chuyển đổi trạng thái trước. Do Ý thức là thể Zezro phát triển cao nhất trong linh hồn, nên sẽ bền hơn và tồn tại lâu hơn trước khi bị chuyển đổi dần sang những trạng thái Zezro khác có cấp độ thấp hơn. Sau đó, nó kết hợp với những trạng thái Zezro khác để tạo thành những cấu trúc Zezro mới. Có thể cấu trúc mới là một linh hồn mới hoặc không. Thông tin cũ được bảo toàn một phần hay không tùy vào sự bao nhiêu phần trăm kết hợp và phần trăm chi phối.

Sự phát triển các bậc cao hơn của Ý thức tạo ra các trạng thái năng lượng bậc cao hơn như các trạng thái tâm linh, thần linh (xem lại nội dung chi tiết phần Không gian, Thời gian).

Vì linh hồn là những trường năng lượng mang thông tin nên con người có thể cảm nhận được thế giới linh hồn, tâm linh nếu mở được cánh cửa thông qua hệ qui chiếu hoàn toàn khác biệt này. Có ít người cảm nhận và trao đổi được vì theo cách nói thông thường là họ có giác quan đặc biệt. Nhưng thực ra trong tiềm thức của họ vô tình có được sự tương đồng về hệ qui chiếu linh hồn trong một thời điểm nào đó. Do con người có hai bản thể là Zezro và vật chất trong cùng một đối tượng là con người.

Sự cảm nhận này do giữa hai trường năng lượng đôi lúc có cùng tần số giúp cho việc kết nối thông tin tạm thời được diễn ra. Những trường năng lượng kết nối nhau như việc kết nối sóng vô tuyến radio, truyền hình, internet...

Việc kiểm soát được tần số ta muốn kết nối không phải ai cũng làm được. Tương tự như việc chúng ta kiểm soát được năng lượng của ý thức. Do đó, trạng thái ngẫu nhiên, vô tình là phổ biến hơn.

Để phát triển được về phần linh hồn có các giải pháp sau:

Phát triển về trí tuệ (ý thức) vì ý thức là một phần của linh hồn.

Nuôi dưỡng sự thanh thản, nuôi dưỡng "TÂM" sáng bằng tình yêu thương. Chỉ có tình yêu mới giúp con người cảm thấy được thanh thản nhất và chỉ có tình yêu là vô hạn về dung lượng cho mọi thứ. Rèn luyện "TÂM", tức cũng chính là làm cho năng lượng trong cơ thể được vận động hài hòa, không rối loạn. Thông qua đó cũng giúp bổ trợ, kích thích khai mở được phần lớn trí tuệ tiềm ẩn.

Do Vũ trụ vô hạn nên kiến thức của con người chỉ như hạt cát trong sa mạc, dẫn đến sự ngu dốt.Vì vậy, sự ngu dốt là mặc định. Nhưng tình yêu thương lại là một sự lựa chọn.

Vận động là quy luật cơ bản của vũ trụ, do đó vận động cũng là một phương pháp cơ bản giúp con người sống lâu hơn.

Một quy luật cơ bản của vũ trụ nữa là không có gì trong vũ trụ tồn tại ở một trạng thái mãi mãi nên việc con người nghĩ đến trường sinh bất lão là hoang tưởng và mê muội.