Return to site

BÀN VỀ SỰ TỒN TẠI

Sự tồn tại phải khác trống rỗng tuyệt đối (emptiness). Vì trống rỗng tuyệt đối đồng nghĩa với không tồn tại.

Vũ trụ và mọi sự vật, hiện tượng trong vũ trụ là tồn tại. Tất cả đều là các cấu trúc mang năng lượng.

Chân không khác trống rỗng. Chân không luôn mang năng lượng.

Do đó trong vũ trụ vô hạn, năng lượng sẽ phủ đầy khắp mọi nơi.

Lưu ý: Khái niệm này khác với hệ quy chiếu của toán học. Vì ngôn ngữ giới hạn nên hình vẽ bên dưới tôi mượn 1 vài ký hiệu thông thường nên rất dễ gây nhầm lẫn. 

Âm dương chỉ đơn thuần thể hiện 1 cặp đối lập của các sự vật hiện tượng tồn tại. Ví dụ: điện tích âm và dương, hạt và phản hạt, vật chất và phản vật chất...

Số 0 đại diện cho sự trống rỗng tuyệt đối (emptiness).

Sự vô hạn là bất định (không xác định), nên đối lập với nó sẽ là 1 sự bất định khác chính là tiệm cận 0 (zezro). Chúng chính là 2 cực của sự tồn tại. Do đó, 1 số thực chia cho vô hạn = zezro, 1 số thực chia cho zezro = vô hạn.

Theo nhiều giả thuyết, âm dương chính là 2 cực của sự tồn tại. Nhưng theo thuyết Zezro, âm dương chỉ là 2 cực của 1 đối tượng tồn tại. Zezro và vô hạn mới chính là 2 cực chứa đựng mọi sự tồn tại.

Sang Do (Aug 19, 2021)

broken image