Return to site

TRIẾT LÝ BÁNH MÌ

Chúa Jesus: Phát 5 ổ bánh mì và 2 con cá cho gần 5000 người ăn.

Thánh Muhammad: hãy ăn bánh mì, đừng ăn thịt heo và thờ phượng 1 chỉ 1 đấng Allah duy nhất mà thôi.

Đức Phật: Cúng dường 1 mẩu bánh mì không, đã là 1 sự phát tâm thiện.

Socrates: Bạn chỉ biết ổ bánh mì ngon như thế nào khi bạn ăn nó.

Lão tử: Ăn bánh mì không, thấy vui, biết đủ là đủ, thiên hạ trong tay.

Khổng Tử: Ổ bánh mì mình không muốn ăn thì đừng mời người khác.

Đức Thầy (Hòa Hảo): Tặng người đói, ổ bánh mì. Còn hơn xây dựng cơ ngơi bạc vàng.

Heraclitus: Không ai ăn cùng 1 ổ bánh mì hai lần.

Plato: Bánh mì chứa đựng tinh thần thiêng liêng của người làm ra nó.

Aristotle: Bánh mì chứa đựng công sức của người làm ra nó.

Descartes: Tôi đang suy nghĩ về bánh mì là tôi đang tồn tại.

Epictetus: Bạn sẽ trở thành thợ bánh mì nếu bạn luôn nghĩ về cách làm bánh mì.

Aurelius: Khoan dung khi mua bánh mì, nghiêm khắc khi làm bánh mì.

Seneca: Đôi khi, có ổ bánh mì để ăn là 1 nổ lực.

Augustine: Có bánh mì ăn đã là 1 ân sủng.

Gandhi: Không ai có quyền ép bạn ăn bánh mì trừ chính bạn.

Locke: Mỗi người dân phải được tự do làm bánh mì và chính phủ phải bảo vệ quyền đó.

Hume: Bánh mì tồn tại do sự tưởng tượng của tôi.

Kant: Một ổ bánh mì là đại diện cho toàn bộ quá trình trải nghiệm bánh mì.

Wollstonecraft: Phụ nữ cũng phải được phát số lượng bánh mì như đàn ông.

Marx: Mỗi người nên được phát số lượng bánh mì như nhau.

Hàn Phi: Bán bánh mì hay ăn bánh mì đều phải tuân theo pháp luật.

Mill: Bánh mì chỉ ngon khi người ăn thấy hạnh phúc.

Nietzsche: Con người tự làm bánh mì ăn mà không cần thượng đế.

Sartre: Nên đi mua bánh mì ăn hơn là suy nghĩ nguồn gốc của vũ trụ.

Freud: Ruột bánh mì luôn khác vỏ bánh mì. Tôi thích ruột bánh mì hơn.

Carl Jung: Ruột bánh mì và vỏ bánh mì là 1 thể thống nhất không thể tách rời. Tôi thích cả hai.

Tagore: Tôi cố gắng làm ra ổ bánh mì ngon nhất không phải cho tôi.

Osho: Vị ngon của ổ bánh mì do tạo hóa ban tặng. Hãy tự do thưởng thức nó.

Newton: Bị bánh mì rơi trúng đầu là do trọng lực của trái đất. Thời gian nướng 1 ổ bánh mì là tuyệt đối.

Einstein: Cả vũ trụ cũng không cấp đủ năng lượng để ổ bánh mì có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng. Thời gian nướng 1 ổ bánh mì là tương đối.

Thuyết Zezro: 

Không có vận tốc giới hạn, cấu tạo ổ bánh mì làm giới hạn vận tốc của chính nó. 

Chia sẻ 1/2 ổ bánh mì mà ta ăn cho người đang đói tức là ta có tổng vị ngon của 4 ổ bánh mì.

Sang Do (July 4, 2021)

 

broken image