Return to site

BẢN CHẤT CỦA VŨ TRỤ

· VŨ TRỤ
broken image

Nhiều tư tưởng triết học đã bế tắc vì đưa hai đối tượng không tương xứng nhân quả Vật chất và Ý thức làm nguồn gốc của Vũ trụ. Rồi tự gài bí mình bằng câu hỏi: Cái nào có trước, cái nào quyết định cái nào? Vậy Vật chất phải đi với cái gì mới tương xứng nhân quả?

Để trả lời câu hỏi này, ta phải lượng hóa được vật chất. Để làm được điều đó, ta phải quay về lại công thức E = mc2 của Einstein.

Trong đó: m là khối lượng đại diện để lượng hóa Vật chất. Vật chất được biểu hiện thông qua khối lượng. c là hằng số ánh sáng (299,792,458 m/s). Vậy tương quan nhân quả của khối lượng là năng lượng. Chúng chuyển đổi qua lại thông qua cơ chế vận động.

Khối lượng là đại diện để lượng hóa Vật chất. Vậy năng lượng là đại diện để lượng hóa cái gì? Tôi tạm gọi nó là ZEZRO. Zezro sẽ bao gồm những thực thể không có khối lượng (chỉ mang năng lượng). photon, gluon đến các trường năng lượng trong vũ trụ, trong tâm hố đen, linh hồn, ý thức và các trạng thái tâm linh, thần linh.

Theo biểu đồ bên dưới, Zezro là thể sơ khai của vũ trụ trước Big Bang. Vũ trụ vô hạn và đầy ắp năng lượng. Cho đến khi sự tiến hóa của những trạng thái của Zezro bằng những thay đổi trong vận động dẫn đến nhiều vụ nổ Big Bang, dẫn đến sự chuyển hóa một phần Zezro (Năng lượng) sang Vật chất (Khối lượng) diễn ra. (Hình 1) do (hình 2) trải thẳng ra.

(Hình 2) Chu trình chuyển đổi Năng lượng - Khối lượng trong Vũ trụ tuần hoàn.

broken image
broken image

Năng lượng là một đại lượng mà con người dùng để đo lường Zezro, tương đồng giống như ta lấy khối lượng để đo lường vật chất. Và những đại lượng này là tương đối. Hay nói cách khác, Zezro được biểu hiện thông qua Năng lượng và đó là cơ sở để con người nhận diện được Zezro thông qua Năng lượng. Tương đồng, Vật chất được biểu hiện thông qua Khối lượng và đó là cơ sở để con người nhận diện được Vật chất thông qua Khối lượng.

Zezro – Vật chất là hai nhóm trạng thái trong một đối tượng duy nhất và không thể tách rời.

broken image

Để vấn đề trở nên dễ hiểu hơn, tôi có một số liên tưởng sau:

  1. : Ánh sáng mang hai trạng thái sóng và hạt tùy theo phương pháp tiếp cận và nghiên cứu.
  2. : Nước - H2O là một đối tượng. Nhưng có lúc nó biểu hiện ở thể lỏng, có lúc nó biểu hiện ở thể rắn, có lúc nó biểu hiện ở thể khí. Tức nó có ba trạng thái khác nhau trong một đối tượng.

Nhìn rộng ra vũ trụ cũng vậy, giữa Zezro (không khối lượng) và Vật chất (có khối lượng). Tất cả sự khác biệt là do vận động tạo thành (nhiệt độ cũng là một tác nhân gây ra sự thay đổi sự vận động của các nhân tố cấu thành đối tượng đó, dẫn đến làm thay đổi trạng thái của đối tượng đó). Còn rất nhiều vấn đề khác trong vũ trụ do Zezro là bản chất và Con người cũng vậy.

Chân không lượng tử là khởi điểm thay thế vị trí của Trống rỗng, do đó Vũ trụ cũng thừa hưởng các tính chất khởi điểm của Trống rỗng và vô hạn.

Nhưng còn có một phương pháp khác để chứng minh tính vô hạn của Vũ trụ.
Vũ trụ hữu hạn hay vô hạn?

(1) Giả thuyết 1: Vũ trụ là hữu hạn. Hợp lý nhất là có nhiều vũ trụ hữu hạn cùng tồn tại lồng vào nhau hoặc song hành. Nếu chỉ có một vũ trụ duy nhất và hữu hạn thì bên ngoài ranh giới đó là gì? Bên ngoài ranh giới đó không thể là sự trống rỗng vô hạn. Vì nếu là trống rỗng vô hạn thì vũ trụ giới hạn đó làm sao có thể duy trì lơ lửng như một quả cầu trong sự trống rỗng? Và vũ trụ hữu hạn đó được sinh ra từ đâu? Không có một cơ chế nào để trống rỗng có thể sinh ra năng lượng và khối lượng.

TH1: Vũ trụ lồng vũ trụ và chứa trong một vũ trụ vô hạn (U∞)

TH2: Các vũ trụ con song hành và chứa trong một vũ trụ vô hạn (U∞)

TH3: Cả hai trường hợp trên và đều chứa trong một vũ trụ vô hạn (U∞).

Để lý giải vấn đề tận gốc tôi chọn Vũ trụ vô hạn là đối tượng diễn giải.

(2) Giả thuyết 2: Vũ trụ là vô hạn. Tức có 1 vũ trụ duy nhất và vô hạn (U∞)
Từ (1) và (2) suy ra, vũ trụ bao quát nhất là vũ trụ vô hạn (U∞).

broken image

Sự hình thành của vũ trụ là sự phát triển từ dạng Zezro cơ bản nhất dẫn đến hình thành nhiều dạng Zezro ở nhiều cấp độ khác nhau. Bước ngoặt lớn nhất để hình thành nên toàn bộ vũ trụ như ngày này chính là sự chuyển đổi từ năng lượng sang khối lượng.

Trong công thức nổi tiếng trong thuyết tương đối hẹp mà Einstein đưa ra:

E = mc2

Trong đó, c: vận tốc ánh sáng

m: khối lượng

E: năng lượng

Ta có thể hiểu là khi một đối tượng di chuyển với tốc độ ánh sáng thì một phần hoặc toàn bộ khối lượng sẽ chuyển hóa thành năng lượng.

Tốc độ ánh sáng có phải là tốc độ giới hạn trên (nhanh nhất) của bất kỳ đối tượng nào trong vũ trụ? Với tôi, mọi thứ trong vũ trụ đều tương đối và ngay cả học thuyết của Einstein cũng là Thuyết Tương Đối. Do đó, vấn đề đặt ra trường hợp tuyệt đối cho tốc độ ánh sáng là không phù hợp. Nó chỉ có thể đúng trong giới hạn mà con người quan sát được. Tức sẽ có tốc độ nhanh hơn 299.792,458 Km/s nhưng đến một giới hạn nào đó thì đối tượng đó không còn là chính nó vậy thì không còn tồn tại tốc độ đi kèm với đối tượng đó nữa > Sinh ra đối tượng mới với tốc độ mới.

Thực thể tồn tại bất kỳ gắn liền với thuộc tính vận động. Nếu nó không vận động thì nó không tồn tại.

Theo lý thuyết thì mọi thứ hoàn toàn có cơ sở và chắc chắn một ngày nào đó ta sẽ chứng minh được bằng thực nghiệm là với những điều kiện a, b, c…thì năng lượng ở trạng thái e1, e2, e3…sẽ sinh ra khối lượng ở dạng x, y, z…

Nếu ta chứng minh được điều đó bằng thực nghiệm thì ta đã giải quyết được nút thắt lớn nhất của các vấn đề về vũ trụ.

“Sự chuyển đổi giữa các trạng thái Zezro và Zezro, giữa Zezro và Vật chất đều tuân theo định luật về bảo toàn năng lượng trong vũ trụ”

Lúc này vũ trụ tồn tại với hai trạng thái trong một cấu thành: Zezro và Vật chất.

Sự tiến hóa của vật chất từ những hạt cơ bản nhất phát triển nên sự phong phú, đa dạng về các dạng vật chất tồn tại trong vũ trụ như hiện nay.

Tương đồng và đi trước là sự phát triển từ trạng thái Zezro cơ bản dẫn đến hình thành nhiều trạng thái Zezro ở nhiều cấp độ khác nhau. Chính là sự tiến hóa của Zezro.

Trong sự tương tác, phù hợp trong một phần tỉ tỉ lần đó sẽ sinh ra những điều kiện để xuất hiện khối lượng và hình thành những trạng thái vật chất ban đầu.

Đó chính là sự khởi nguồn nên vũ trụ này.

Khoa học thực nghiệm sẽ đóng vai trò quyết định trong việc chứng minh cho sự chuyển đổi từ năng lượng sang khối lượng.

Việc tìm ra Higgs và lý giải được cơ chế hình thành Higgs mang khối lượng cho vật chất từ Năng lượng bằng thực nghiệm là tín hiệu cho thấy con người thực sự đã sẵn sàng, bắt đầu mở ra một con đường mới dẫn đến phần chìm của tảng băng trôi vũ trụ, mà từ trước giờ con người chưa thể tiếp cận được, hoặc còn nghi ngờ về sự tồn tại của nó. Đồng thời, nó giúp củng cố cho sự đúng đắn và phù hợp đối với một số nền tảng lớn trong Zezro.

Nếu chứng minh được điều đó, thì cũng đồng nghĩa với việc:

Về mặt lý thuyết, phép màu hô biến từ không ra có, từ có ra không theo ý muốn của các thần linh là có thể thực hiện được.