Return to site

BẢY QUY LUẬT HERMETIC

Seven Hermetic Principles 

by Hermes Trismegistus 

1. Luật Tâm Thức:

"Cái toàn thể là tinh thần; Vũ trụ là tâm thức".

Mọi sự vật hiện tượng, hình tướng trong vũ trụ được biểu hiện, xuất hiện như thế nào quyết định bởi tâm thức con người thông qua các giác quan.

Giác quan là công cụ để giúp con người nhận biết thế giới, nhưng nó cũng là tấm màn che ngăn cản việc con người nhận biết đúng về thế giới.

Chính niềm tin đã tạo nên 1 sự hiện hữu. 

2. Luật Đối Ứng:

"Trên sao, dưới vậy; dưới sao, trên vậy"

Sự phát triển đi lên giữa các tầng vật chất và tinh thần là tương ứng theo quy luật nhân quả.

Để dễ hiểu hơn, liên tưởng trong xã hội loài người ta có những câu: Thượng bất chính, hạ tất loạn. Vua quan sao nhân dân vậy, nhân dân sao vua quan vậy...

3. Luật Vận Động:

"Không có gì là đứng yên, mọi thứ đều vận động, mọi thứ đều rung động".

Khoa học hiện đại đã xác thực điều này, trong sự tưởng chừng như đứng yên lại chứa đựng sự vận động liên tục.

4. Luật Phân Cực:

"Mọi thứ đều có tính hai mặt; mọi thứ đều có các cực; mọi thứ đều có cặp mặt đối lập của nó; giống và không giống đều thống nhất; các mặt đối lập giống hệt nhau về bản chất, nhưng khác nhau về mức độ; các thái cực gặp nhau; tất cả sự thật chỉ là sự thật nửa vời; mọi nghịch lý có thể được dung hòa. "

Mọi thứ đều có đối cực: âm - dương, lực - phản lực, vật chất - phản vật chất...

5. Luật Nhịp Điệu:

"Mọi thứ đều chảy, ra và vào; mọi thứ đều có thủy triều của nó; mọi thứ đều có lên xuống; sự dao động của con lắc thể hiện trong mọi thứ; số đo của cái lắc bên phải là số đo của cái lắc ở bên trái; nhịp điệu bù đắp."

 Luật Phân Cực và Nhịp Điệu là hệ quả của Luật Vận Động. Sự vận động tạo ra nhịp điệu và phân cực.

6. Luật Giới Tính:

"Giới tính có trong mọi thứ;  mọi thứ đều có nguyên tắc nam tính và nữ tính của nó;  giới tính biểu hiện trên mọi bình diện."

Luật này nói về các đặc tính: mạnh - yếu, mềm dẻo - cứng rắn, đẹp - xấu, gồ ghề - bóng bẩy...

Đây cũng là nguồn gốc của các ngôn ngữ Pháp, Tây Ban Nha...khi dùng tính nam tính nữ trong hầu hết danh từ và động từ đi kèm cũng có thể biến đổi theo.

7. Luật Nhân Quả:

“Mọi Nguyên nhân đều có Kết quả của nó; mọi Kết quả đều có Nguyên nhân của nó;  mọi thứ diễn ra theo Luật;  Ngẫu nhiên chỉ là một cái tên cho Luật không được công nhận;  có nhiều chiều kích của nhân quả nhưng không có gì thoát khỏi Luật.”

Luật Nhân quả không phải là 1 chiều kích trải thẳng, nó đa chiều kích nhưng vận hành tạo thành 1 hệ thống có chu kỳ vận hành liên tục như đa vòng lặp.

Tưởng chừng như số Pi (π) là 1 số bất quy tắc nhưng nó chỉ bất quy tắc trong chi tiết và có quy luật trong tổng thể.

Tương tự cái bất quy tắc mà ta thấy từ sự vật hiện tượng trong vũ trụ bởi do góc nhìn ta từ bên trong và thuộc về các thành phần đó -> sự giới hạn, hạn hẹp về nhận thức, tầm nhìn -> mê muội, vô minh.

Khi cùng 1 sự vật hiện tượng đó, ta mở rộng dần tầm nhìn xa hơn, bao quát hơn...đến 1 lúc nào đó sẽ tự khắc thấy quy luật, trật tự trong chính sự hỗn loạn.

P/s: Hermes Trismegistus được xem là vị thần Trí tuệ của người Hy Lạp. Trí tuệ ông để lại từ xa xưa (không xác định được thời gian) được xem như đến từ 1 vị thần hơn là con người bình thường.

Ảnh hưởng từ tư tưởng của ông đến gần như toàn bộ nền triết học, tôn giáo, huyền học, giả kim, khoa học thần bí và khoa học hiện đại.

Đối chiếu dễ nhận thấy là những phát biểu về sự nhạy cảm phi thường của Tesla về vũ trụ, các sơ đồ.

Ngôn ngữ biểu tượng của người Do Thái, hội Tam Điểm...

 

Nội dung diễn giải bởi

Sang Do (April 10, 2022)

 

 

broken image