Return to site

BÀN VỀ BÓI TOÁN, TIÊN TRI

BÀN VỀ BÓI TOÁN, TIÊN TRI

Khi dự đoán về tương lai, ta có rất nhiều trường hợp hoàn toàn khác nhau phải được xem xét. Sự khác nhau chính yếu là ở chỗ: cơ sở cho 1 dự đoán, nguồn gốc tạo nên 1 kết luận cuối cùng cho 1 dự đoán. 

Phân loại theo hướng này ta có các trường hợp sau:

1. Gieo quẻ hay tiên tri về tương lai của một sự kiện sẽ diễn ra hoặc tương lai của 1 ai đó một cách độc lập.

Bài viết dưới đây nói về khả năng phán đoán tương lai dựa trên dữ liệu đầu vào - input (các biến số x, cùng tham số - mức độ tác động mạnh yếu của từng tham số) để xây dựng 1 hàm đa biến hoàn chỉnh -> đầu ra - output là kết quả dự báo xu hướng cần tìm kiếm (y hay f(x)). 

Bài viết diễn tả chi tiết: 

Việc gieo quẻ hay tiên tri theo hướng này hoàn toàn giải thích được theo khoa học hiện đại. Trong đó, các ứng dụng thực tế: Kinh tế lượng, Dự báo thời tiết, phân tích kỹ thuật thị trường...bằng cách xây dựng các mô hình để tính toán. Sự chính xác của kết quả phụ thuộc vào số lượng và chất lượng của dữ liệu đầu vào + mô hình chuẩn.

Mô hình này có thể mở rộng ra vô hạn biến -> có thể xử lý các dự báo về sự vận hành của vũ trụ, chiêm tinh, tự nhiên...-> tác động đến con người và ngược lại con người tác động đến tự nhiên. 

2. Tiên tri bằng sự tiếp nhận thông từ vũ trụ qua cơ chế đặc biệt của não bộ giống như 1 trạm thu sóng với các tầng số phù hợp. Các trường hợp này bao gồm: năng lực tiên tri, ngoại cảm, Deja Vu, thiền định bậc cao...

Quá khứ, hiện tại, tương lai là những ảo ảnh của những chiều kích, hệ quy chiếu khác nhau. Vận động quyết định chiều kích và không thời gian đó. 

3. Dự đoán tương lai bằng cách tác động để tạo ra 1 định hướng dẫn đến tương lai.

- Ngoại vi: Tác động này tương tự như hiệu ứng cánh bướm, hay đánh 1 hồi chuông chùa/nhà thờ làm nhiều người thức giấc và bắt đầu 1 ngày mới theo chiều hướng có tiếng chuông.

Một người bói toán có thể tác động đến hành vi và thói quen của 1 người -> anh/cô ta sẽ hành động theo xu hướng đó -> tương lai thay đổi.

- Nội tại: Chính ý chí của ta giúp ta định hình 1 tương lai khác. 

Ta không thể thay đổi ra ngoài quy luật tất yếu của tự nhiên, nhưng dựa vào sự hiểu biết về các quy luật, ta có thể nương theo mà thay đổi tương lai của mình theo hướng tốt hơn gọi là cải mệnh hay chuyển nghiệp.

Điều này tương tự như việc ta điều khiển 1 con thuyền buồm không có động cơ di chuyển trên đại dương. Ta không thể bắt nó di chuyển ngược chiều gió hoặc dòng hải lưu...nhưng nếu ta am hiểu về các quy luật đó, am hiểu hải trình, các vùng nước, thói quen và đặt tính của các sinh vật biển nguy hiểm, có la bàn, kinh nghiệm về biển, bơi giỏi...-> ta có thể đến đích như ý muốn và an toàn.

Giống như việc các bậc giác ngộ biết được thời điểm mình sẽ chết (tự nhiên mà không phải tự sát), biết được thảm họa diễn ra nhưng họ không thể can thiệp, thay đổi được gọi là ý trời (thực ra là các quy luật tất yếu trong vũ trụ).

4. Phán đoán dựa trên các dữ liệu mập mờ thiếu chính xác -> kết quả sai số rất lớn -> hên xui.

5. Phán đoán chiều theo cảm xúc và thông tin giới hạn có được từ 1 người -> niềm tin giúp ta định hình 1 tương lai trong tưởng tượng. Ta chỉ nhìn và chọn các nhân tố phù hợp cho các phán đoán trên -> tạo cơ sở đúng cho 1 phán đoán và bỏ qua/phớt lờ các yếu tố không đúng.

Trường hợp này đa số rơi vào "tự kỷ ám thị".

Sang Do (May 23, 2022)