Return to site

QUAN ĐIỂM MỚI VỀ ĐẠO

· VŨ TRỤ

1. Tôn thờ Vũ trụ vô hạn.

2. Kinh sách là quy luật của vũ trụ.

3. Lý tưởng sống là thuận theo quy luật tự nhiên.

4. Giá trị đạo đức: Đề cao tình yêu thương.

5. Giá trị con người: Đề cao sự ảnh hưởng tích cực đến người khác hơn là tiền bạc và danh vọng.

6. Công trình "tôn giáo" là nơi thiên về học thuật và nghiên cứu về thế giới - vũ trụ với những thư viện lớn, phòng đọc sách, nơi thảo luận, "Ted-talk", và xuất bản.

7. Bản thể và Thiền định sẽ được giảng dạy như 1 môn khoa học.

8. Mô hình là phi tập trung (decentralized). Tức mỗi "tín đồ" truyền đạt lại kiến thức mà mình có cho người khác đều là Sư thầy, Linh mục, Mục sư, Tu sĩ...Không phân cấp bậc, mọi "tín đồ" là ngang hàng. Hệ thống sẽ vận hành tự động.

Đạo trong Tâm không phải trong Tên.

Đạo trong Đức không phải trong Ngôn

Giữ vững thiện lương, Đạo nào cũng tốt.