Return to site

QUY LUẬT CỦA VŨ TRỤ

Phân loại các quy luật trong vũ trụ theo phạm vi tác động ta có:

(1) Quy luật cơ bản: là những quy luật chung cho toàn bộ hoạt động trong vũ trụ, tương thích và phù hợp với mọi hệ quy chiếu trong vũ trụ.

Ví dụ: Đồng căn, Vận động, Nhân Quả, chuyển hóa Năng lượng - Khối lượng, Hấp dẫn, Biến đổi, Cân bằng...

(2) Quy luật phổ biến: là những quy luật chỉ tương thích và phù hợp với 1 số hệ quy chiếu trong vũ trụ.

Ví dụ: Cơ học lượng tử, cơ học cổ điển, sinh học (sinh sản, sát sinh, thở...), tính tham...

(3) Quy luật hẹp: là những quy luật chỉ tương thích cho một hệ quy chiếu trong vũ trụ.

Ví dụ: Gia quy, lệ làng, nội quy trường học, công ty, cấu tạo của một cấu trúc đơn lẻ...

Để dễ hình dung hơn, chúng ta liên tưởng đến Luật pháp trong Hợp chủng quốc Hoa Kỳ: có những điều luật cơ bản áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ, có những điều luật phổ biến áp dụng cho một số bang và có những điều luật chỉ được áp dụng riêng cho từng bang, thành phố, quận hạt.

Quay về vấn đề quy luật trong vũ trụ, vậy khoa học đang tìm kiếm cái gì?Khoa học đang tìm kiếm những quy luật bằng những chứng minh thực nghiệm.

Nhưng con người khó phân định đâu là quy luật thuộc cơ bản, phổ biến hay hẹp, do con người đang chỉ sống ở một trong vô số hệ thống/hệ quy chiếu trong vũ trụ.

Nếu con người tìm và chứng minh ra những quy luật cơ bản thì quá tuyệt vời, nhưng đa phần khoa học tìm và chứng minh ra những quy luật phổ biến hay hẹp, nó chỉ có giới hạn tác động và đúng đắn trong phạm vi nhất định.

Giá trị của tôn giáo để bổ trợ cho khoa học thực nghiệm là một số quy luật cơ bản đã được chỉ ra (có thể là hàm ý, ẩn dụ) trong cái gốc tư tưởng của mỗi tôn giáo mà con người chưa thể tìm và chứng minh bằng thực nghiệm, tức con người chưa thể tiếp cận tới.

Tôn giáo đang bị hiểu một cách bí ẩn và chứa đựng nhiều nỗi sợ hãi. Tôn giáo hiện nay đã tam sao thất bản và phát triển lệch gốc theo thời gian và theo số đông. Nếu ta hiểu tôn giáo đơn giản đi, hiểu được những bí ẩn trong cái gốc rễ, cội nguồn Triết lý đó thì ta sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian cho việc tìm ra một số quy luật cơ bản mà con người chưa thể tiếp cận.

Con người có thể tìm hiểu vũ trụ ngoài khoa học thực nghiệm bằng những tính toán, suy luận logic và chiêm nghiệm thông qua các quy luật cơ bản hoặc phổ biến để tìm ra những bí ẩn của các hệ qui chiếu khác, hệ thống khác trong vũ trụ.