Return to site

SẮC TỨC THỊ KHÔNG

Quan điểm trong Zezro về "Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc" - Có là Không, Không là Có.

*Trực tiếp:

Phần trước tôi đã giải thích cơ chế sinh ra màu sắc từ cấu trúc (không gian) của 1 thực thể.

https://www.doquangsang.com/blog/ban-chat-mau-sac

Qua đó ta thấy được, màu sắc, sắc thái của vạn vật gần như chỉ là ảo ảnh.

Khi ta nhìn lên bầu trời, khi ta nhìn xuống biển từ xa, một màu xanh da trời thật đẹp. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Nếu ta có 1 chiếc kính phóng to đủ mạnh 1 vật thể đến vô cùng thì mỗi lần phóng to cấu trúc đó, màu sắc sẽ thay đổi, bởi cấu trúc mạng lưới tinh thể, phân tử, nguyên tử, hoặc các hạt năng lượng khác biểu hiện màu sắc khác nhau ở những cấu trúc lớn nhỏ khác nhau. Tương tự như phân tử diệp lục biểu hiện màu xanh lá cây trong hình dưới đây.

(img source 1: MIME by Urtica)

*Gián tiếp:

Tính không tương ứng với năng lượng (không khối lượng) - Zezro.

Tính có tương ứng với khối lượng - Vật chất.

Trong đó, Năng lượng cũng là Khối lượng và Khối lượng cũng là Năng lượng.

Đồng nghĩa với Có là Không, Không là Có.

(Img source 2: Sang Do)

broken image
broken image