Return to site

TÍNH KHÔNG KHÁC TRỐNG RỖNG

Tính không, hư vô...nên hiểu 1 cách khác hơn là trống rỗng (emptiness). Bởi vì sự trống rỗng tuyệt đối đồng nghĩa với sự không tồn tại tuyệt đối.

1. Đức Phật cũng không khẳng định tính không là trống rỗng tuyệt đối.

2. Khoa học cũng chưa tìm ra nơi nào có sự trống rỗng tuyệt đối. Chỉ có môi trường chân không lượng tử, luôn xuất hiện của trường năng lượng.

3. Không có 1 cơ chế nào từ trống rỗng tuyệt đối sinh ra năng lượng và khối lượng.

4. Nếu giả định có 1 phép thuật (magic) nào đó bùm  1 phát để nó tạo ra những năng lượng và vật chất đầu tiên từ trống rỗng. Vậy ai tạo ra magic đó. Tạm gọi đó là God (đấng sáng tạo). Đây là 1 giả định xưa cũ, ta không thể bác bỏ nhưng lại có những điều cần nói đến sau:

+ Cơ chế của Magic này là gì?

+ God là gì?

Vũ trụ rộng lớn đã bí ẩn và mập mờ ta lại dùng thêm 2 sự mập mờ, bí ẩn khác để giải thích 1 sự bí ẩn đã có. Và rồi ta cũng phải tạm mặc định 1 sự khởi nguyên nào đó đầu tiên là có (chính là God - đấng sáng tạo).

5. Nếu ai cũng phải đưa ra 1 tiên đề nào đó từ ban đầu mà mặc định, thì tại sao ta không có quyền mặc định vũ trụ có từ ban đầu và vô hạn? Khi đó Vũ trụ vô hạn và God chính là 1.

Giả định này có những lợi ích sau:

+ Giảm bớt các sự mập mờ, bí ẩn cần giải thích khác theo chiều hướng phải tin mà không được đụng chạm đến. Tức ta chỉ rút gọn về 1 sự bí ẩn, mập mờ lớn nhất là vũ trụ vô hạn. Vì sự vô hạn vốn đã không thể lý giải hết và không có gì tồn tại thoát ra ngoài sự vô hạn được. Khi đó trong lòng vũ trụ vô hạn sẽ có nhiều Big Bangs sinh ra nhiều vũ trụ giới hạn. Một trong số đó là nơi mà chúng ta đang sinh sống và quan sát giản nỡ.

+ Tạo ra 1 cơ chế có thể giải thích được sự sáng tạo thông qua sự chuyển đổi qua lại giữa năng lượng và khối lượng.

+ Tạo sự liền lạc và đưa ra nhiều sự thú vị khác để con người có thể mở rộng óc sáng tạo thông qua 1 cơ chế sáng tạo có thể luận giải hơn là phép thuật. Từ phép thuật như chấm dứt mọi suy nghĩ tiếp theo và được thay thế bởi niềm tin.

+ Các giả thuyết không có đúng sai, nhưng chúng như 1 bộ film giả tưởng, cái ta quan tâm nhất là sự hấp dẫn của bộ film, còn gì để giải thích tiếp theo, các phần tiếp theo...Theo tôi stories tạo sự hấp dẫn về nguồn gốc của vũ trụ chính là cơ chế của sự sáng tạo. Nếu ta cho rằng cơ chế sáng tạo bằng phép thuật thì giống như ta bỏ 1 đoạn hấp dẫn trong film mà thay bằng từ Kiểm duyệt. Tức không cần biết nội dung đoạn đó, không được xem và cũng không được bàn đến.

6. Tiền đề theo quan điểm mới có nội dung như sau:

+ Giả định vũ trụ vô hạn (bất định - không xác định) thì đối tượng cấu thành vũ trụ vô hạn từ ban đầu cũng phải là bất định.

+ Giả định những hạt Zezro vi tế luôn vận động sẽ là khởi điểm tạo nên vũ trụ vô hạn (God). Các hạt Zezro vi tế này không khối lượng, mang năng lượng chính là sự chia nhỏ 1 particle, dot (chấm) ra vô hạn nhỏ đến tiệm cận 0 (không xác định). Trước đây là có 1 thuyết Ether về sự lấp đầy vật chất trong vũ trụ nhưng sự lấp đầy này vướng phải những mâu thuẫn vật lý do các hạt vật chất lấp đầy là xác định.

+ Sự chia nhỏ đến tiệm cận 0 tức rất gần với môi trường trống rỗng nhưng không phải là trống rỗng. Nó thể hiện tính tồn tại và tính có trong tính không. Phải có sự tồn tại của 1 cái gì đó mang năng lượng dù tiệm cận 0 để có cơ chế liên kết, phát triển lên cao của các cấu trúc chỉ mang năng lượng, rồi đến cơ chế chuyển đổi qua lại giữa năng lượng và khối lượng -> tạo ra toàn bộ vật chất trong vũ trụ như ngày nay.

+ Qua sự giả định mới ta như tạo thêm 1 câu chuyện khác cho bộ film vũ trụ thay vì nói phép thuật và kết thúc. Câu chuyện này chính là hệ quy chiếu của mọi cấu trúc tồn tại mà không mang khối lượng. Câu chuyện này là trước Big Bang, trước điểm kỳ dị có gì? Câu chuyện này là bên ngoài biên của vũ trụ giới hạn có gì? Câu chuyện này cho thấy God là gì? Phép thuật mà God dùng thật ra có cơ chế giải thích được.

Không biết đúng sai như thế nào, nhưng giả thuyết mới như viết tiếp câu chuyện và tạo nên sự hấp dẫn để tư duy con người có thể vượt qua được sự giới hạn vốn có, hay niềm tin đã mặc định từ lâu lắm rồi. Ai trong chúng ta cũng tiềm ẩn sự nổi loạn để cuộc sống trở nên bớt nhàm chán. Nhìn vũ trụ vô hạn để càng thấy sự nhỏ bé của con người, ngược lại mở rộng ra ngoài biên của vũ trụ hữu hạn cho thấy được tâm trí con người có thể bay bổng và sáng tạo đến dường nào. Chúng ta cứ xem giả thuyết mới như 1 bộ film khoa học giả tưởng không hơn không kém, sự đúng sai chưa ai kiểm chứng được nhưng sự thú vị, giá trị sáng tạo thì có thể kiểm chứng.

Sang Do (May 8, 2021)