Return to site

TÔN GIÁO

broken image

Kitô giáo

Nền tảng của Kitô giáo là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, tuy ba ngôi, ba trạng thái nhưng chỉ là một Thiên Chúa duy nhất.

Theo thuyết Zezro, Đức Chúa Trời (Chúa Cha) tượng trưng cho Vũ trụ vô hạn.

Đức Chúa Con (Chúa Jesus) là được sinh ra từ Đức Chúa Cha và mang bản thể con người, với thân xác con người, ta cũng có thể hình dung Chúa Giesu giống như đại diện cho toàn bộ Vật chất tồn tại trong vũ trụ này. Thì việc Chúa Cha truyền phép ban (sinh ra) Chúa Con giống như Vũ trụ vô hạn sinh ra toàn bộ Vật chất hiện hữu.

Chúa Thánh Thần (Holy Spirit) tượng trưng cho Zezro mang năng lượng mà không mang khối lượng.

Đức Chúa Trời – Chúa Con – Chúa Thánh thần mang ý nghĩa sâu xa của Vũ trụ vô hạn - Zezro – Vật Chất. Tuy ba nhưng thực chất một và chỉ một duy nhất.

Phật giáo

Phật giáo nguyên thủy không thờ thần linh, Phật (Buddha) với ý nghĩa là “Người giác ngộ - người thức tỉnh”. Ngay cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là con người và giác ngộ được chân lý của vũ trụ. Ngay như chính lời Đức Phật dạy: “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành” trong Phật Thuyết Phạm Võng Kinh Bồ Tát Tâm Địa Phẩm. Tức, gốc rễ hướng tới của Phật giáo là giác ngộ được chân lý của vũ trụ và mỗi con người đều có thể đạt được bằng sự tu hành đúng đắn.

(Tu Hành được hiểu gồm Tu thân tránh những cám dỗ, dục vọng làm hủy hoại tâm thức, tối thiểu những ảnh hưởng xấu đến vạn vật xung quanh và tuyệt đối với con người. Rèn luyện và nuôi dưỡng TÂM sáng giúp nâng cao trí lực để thoát ra và có một tư duy rộng khắp. Tu là bước khởi đầu, sau đó mới đến Hành (làm) – tức sử dụng những gì đã Tu được giúp đỡ chúng sinh, hướng dẫn, truyền dạy giúp cho nhiều người nâng cao về Tu và mục tiêu cuối cùng là mình đạt được thì sẽ giúp cho nhiều người đạt được. Quan trọng nhất là Hành với sự thanh thản, tâm bình theo lẽ tự nhiên, không nên nóng vội và tham chấp sẽ dẫn đến đau khổ cho cả ta và người. Do đó, Tu Hành không quan trọng hình thức, không gian, thời gian…mà quan trọng nhất là chứng quả, thành tựu đạt được. Quá ham mê hình thức sẽ là sai hoàn toàn nguyên tắc. Chưa Tu thân được ít thành tựu thì không nên Hành, sẽ dẫn đến truyền quả xấu cho nhiều người hoặc lời nói không có giá trị, dẫn đến tội nghiệp.

Trong tư tưởng Phật giáo, khái niệm cốt lõi và là trung tâm chính là “Không tính”, quan trọng nhất và cũng là trừu tượng nhất.

Theo thuyết Zezro, Tính Không và Tính Có trong Phật học, "sắc tức thị không, không tức thị sắc" Không là Có, và Có cũng là Không

Tương đồng Năng lượng cũng là Khối lượng và ngược lại.

Các Tôn giáo khác:

Ấn Độ Giáo (Hindu) vị thần Brahmā chính là vị thần sáng tạo của đạo Hindu (Hindu God). Trong thuyết Zezro, Brahma cũng chính là Thượng Đế - God và chính là Vũ trụ vô hạn.

Các tôn giáo độc thần tôn thờ Thượng Đế, Thiên Chúa (Do Thái giáo), Thánh Allah (Hồi giáo) .... Trong thuyết Zezro, Thượng đế, Thiên Chúa, Thánh Allah chính là Vũ trụ vô hạn.

Trong Kinh dịch, Vô Cực sinh ra Thái Cực và Thái Cực quay về với Vô Cực. Tuy hai mà là một, tương đồng Zezro và Vật chất trong thuyết Zezro.

Thuyết Zezro chỉ đưa ví dụ về một số Tôn giáo lớn, xét về tổng thể thì các Tôn giáo còn lại đi theo 2 hướng:

1. Thờ các vị thần – có thể nói cao nhất vẫn là Thượng đế thì sự tương đồng với Vũ Trụ.

2. Thờ 1 đối tượng vật chất cụ thể nào đó và nâng lên làm thần thì đối tượng trực tiếp được tôn thờ chính là Vật chất, thông qua đó tất cả đều hướng về hướng về Vũ trụ vô hạn.

Thượng Đế gần như là gốc rễ cuối cùng của đa phần các tôn giáo trên thế giới. Con người yếu đuối, sợ hãi tìm đến Thượng đế, con người không biết, không hiểu tìm đến Thượng đế. Thực ra, con người không biết, không hiểu dẫn đến yếu đuối, sợ hãi. Vậy con người không biết, không hiểu cái gì? Sợ hãi cái gì? Đó chính là những thiên tai tự nhiên, đó chính là những bí ẩn của Vũ trụ vô hạn.

Ở một khía cạnh khác, Thượng đế cũng chính là chiếc gương phản chiếu tất cả nguyện vọng, mong muốn của con người đặt vào, tín thác vào. Nên Thượng đế là hình mẫu lý tưởng nhất, toàn diện nhất trong tất cả những gì mà con người có thể nghĩ đến. Và hình ảnh của Thượng đế hiện diện trong mắt con người chính là hình ảnh một con người hoàn hảo đúng nghĩa và toàn năng.