Return to site

VẤN ĐỀ TRIẾT HỌC

· VẤN ĐỀ TRIẾT HỌC

Vấn đề 1:

Cavnilo nhà thần học kinh viện đã đặt ra câu hỏi: "Thượng đế có thể tạo ra tảng đá mà Ngài không nhấc nổi hay không?" Với câu hỏi này, dù câu trả lời có hay không đều bất hợp lý và đó là 1 nghịch lý triết luận vĩ đại > Sự bế tắc > Sự mâu thuẫn không thể cứu vãn giữa Tôn giáo vs Khoa học.

1. Ta trả lời, Thượng đế không thể tạo ra tảng đá mà Ngài không nhấc nổi > Thượng đế không toàn năng > Bác bỏ kinh thánh của rất nhiều Tôn giáo.
2. Ta trả lời, Thượng đế có thể tạo ra tảng đá mà Ngài không nhấc nổi > Có khả năng tồn tại 1 tảng đá (vật thể) mà Thượng đế không nhấc nổi > Có trường hợp Thượng đế sẽ không nhấc nổi 1 tảng đá do mình tạo ra >Thượng đế không toàn năng > Bác bỏ kinh thánh của rất nhiều Tôn giáo.

Tôi cũng xin dựa vào lý thuyết Zezro để giải quyết bài toán này:
Để giải thích được câu hỏi này ta phải biết Thượng đế là gì? Phương pháp luận của tôi là quy nạp và đưa mọi thứ về gốc, tức nền tảng cuối cùng của 1 tôn giáo. Gần như Thượng đế là gốc rễ cuối cùng của đa số các tôn giáo trên thế giới. Đó cũng chính là nguồn gốc sinh ra vũ trụ này. Vậy THƯỢNG ĐẾ cũng chính là VŨ TRỤ. Có quan điểm cho rằng, con người yếu đuối, sợ hãi > THƯỢNG ĐẾ, con người không thể hiểu, biết > THƯỢNG ĐẾ. Thực ra con người không hiểu, không biết > Sợ hãi. Vậy không hiểu, không biết và sợ hãi cái gì? Phải có đối tượng chứ? Và đó chính là sự bí ẩn của VŨ TRỤ.

Trong mô hình Zezro, tôi đã đưa sự tương đồng của THƯỢNG ĐẾ và NĂNG LƯỢNG (hay còn gọi là Zezro).NĂNG LƯỢNGcó mặt khắp mọi nơi và sinh ra toàn bộ sự vật - hiện tượng trong vũ trụ này, vạn vật trong vũ trụ cũng đều là các trạng thái biểu hiện củaNĂNG LƯỢNG.

THƯỢNG ĐẾ - NĂNG LƯỢNG - VŨ TRỤ là 1 bản thể duy nhất và vô hạn.
Trả lời trực tiếp cho câu hỏi: THƯỢNG ĐẾ - NĂNG LƯỢNG - VŨ TRỤ là vô hạn. Do đó, THƯỢNG ĐẾ - NĂNG LƯỢNG - VŨ TRỤ có thể tạo ra 1 vật nặng vô hạn. Như vậy, quyền năng của Thượng đế không mất đi mà vẫn giải thích được tất cả những gì con người và khoa học đang tìm kiếm > Tôn giáo và Khoa học không có bất kỳ 1 mâu thuẫn nào. Chỉ có mâu thuẫn là do chính con người đặt ra và chưa giải quyết được nó > Mâu thuẫn chính ngay trong mỗi con người.

Vấn đề 2:

Bạn có bao giờ đặt câu hỏi: Màu sắc được sinh ra từ đâu? Cái gì quyết định các màu khác nhau? Có nhiều cách giải thích về màu sắc nhưng đa phần chỉ lý giải về bộ giải mã màu sắc được tích hợp trong mỗi con người + ánh sáng chi phối hoặc đánh lừa bộ giải mã đó. Nhưng màu sắc đi liền với 1 đối tượng thì tồn tại độc lập với con người. Vậy ta mới giải thích được 1/2 bản chất thực sự.

Muốn giải thích bản chất thực của màu sắc thì ta phải phân tích từ nguồn gốc hình thành nên các trạng thái Zezro - Vật chất trong vũ trụ.

Như nội dung trình bày trong Zezro thì trạng thái vận động quyết định đến việc hình thành các dạng Zezro - Vật chất và không gian đi kèm. Biểu hiện bên ngoài của 1 đối tượng bao gồm không gian đi kèm + màu sắc của nó sinh ra do vận động.

Để can thiệp vào sự vận động của 1 đối tượng, ta có nhiều cách và mục đích làm sao kiểm soát được vận tốc và quỹ đạo di chuyển.Ta dễ dàng nhận thấy nhất là nhiệt độ sẽ làm ảnh hưởng đến sự vận động và sẽ làm biến đổi vật chất, hoặc ta gia tốc cho 1 đối tượng.

Việc kiểm soát vận tốc của 1 đối tượng tuy rất khó nhưng cũng còn dễ hơn nhiều so với kiểm soát được quỹ đạo di chuyển của đối tượng đó (điển hình là những hạt cơ bản nhất trong vũ trụ mà con người đang tiếp tục khám phá). Việc tìm hiểu sâu về bản chất của vận động và kiểm soát nó sẽ mở ra một chân trời mới bao la tiếp theo để con người khám phá và kiểm soát được nhiều về vũ trụ này.

Hiện tại, vấn đề mà tôi đang tiếp tục nghiên cứu là làm thế nào để kiểm soát được vận động. Vận động của 1 đối tượng bao gồm vận tốc và quỹ đạo di chuyển. Tức phải tìm ra được những phương pháp làm ảnh hưởng, tác động đến vận tốc hoặc quỹ đạo di chuyển của các hạt cơ bản.

Việc kiểm soát vận tốc của hạt cơ bản tuy rất khó nhưng cũng còn dễ hơn nhiều so với kiểm soát được quỹ đạo di chuyển của đối tượng đó.

Khoa học hiện đại đã có những cách tác động đến sự vận động của vật chất thông qua nhiệt độ hoặc gia tốc các hạt hoặc bắn phá các hạt.

Nhưng vấn để kiểm soát sự vận động thì con người chưa thể làm.

Việc kiểm soát vận động của vật chất có đối tượng là các hạt cơ bản có khối lượng, còn việc kiểm soát vận động của Zezro (năng lượng) là các hạt cơ bản không khối lượng. Đây chỉ là bước nghiên cứu sơ khởi nhưng có ý nghĩa rất lớn để khai mở nhiều vấn đề mà con người chưa thể tiếp cận.

Tôi vẫn có 1 niềm tin tuyệt đối là 1 ngày nào đó, vật lý hiện đại sẽ chứng minh được về lý thuyết hô biến "không" thành "có" là có thể. Và đó chính là đỉnh cao của việc kiểm soát Zezro (năng lượng) thông qua kiểm soát vận động.

Vấn đề 3:

Khi Pinocchio (cậu bé người gỗ, nói dối mũi sẽ dài ra) nói rằng:" Mũi tôi sẽ dài ra":
Vậy nếu mũi dài ra, nghĩa là cậu bé đã nói thật => mũi sẽ không dài ra, nhưng nếu nó không dài ra lại nghĩa là cậu bé đã nói dối => mũi sẽ dài ra. Nếu mũi dài ra thì tương tự. Vậy mũi Pinocchio có dài ra hay không??

Tôi sẽ dùng phương pháp Luận Đề để giải đáp câu hỏi này.

Phân tích dữ kiện đưa ra:

Khi Pinocchio(cậu bé người gỗ, nói dối mũi sẽ dài ra) nói rằng:" Mũi tôi sẽ dài ra"

HIỆN TẠI >>> TƯƠNG LAI

Pinocchio nói

Mũi Pinocchio >>> sẽ Dài ra

Nói dối hay nói thật

Nói dối hay nói thật chỉ xét được ở thời điểm hiện tại hoặc quá khứ. Chúng ta dùng thời điểm hiện tại để xét tương lai có nói dối hay không là thiếu logic, bất hợp lý.

Đây là một trong những câu hỏi đánh tráo khái niệm tương tự trường hợp Con gà - Quả trứng.

Như vậy, không có nghịch lý gì ở đây cả. Chỉ có vấn đề đặt ra là phi lý mà thôi.
Kết luận:

Khi Pinocchio(cậu bé người gỗ, nói dối mũi sẽ dài ra) nói rằng:" Mũi tôi sẽ dài ra" thì mũi của Pinocchio vẫn bình thường vì nó không liên quan gì đến chuyện nói dối hay nói thật cả.