Return to site

ZEZRO LÀ GÌ?

Tổng hợp các ý nghĩa của Zezro để những bạn quan tâm tiện theo dõi:
1. Zezro có nghĩa trực tiếp là 1 phân nhóm bao gồm các thực thể không có khối lượng (chỉ mang năng lượng). Phân loại này bao gồm: hạt zezro vi tế, photon, gluon, ý thức, linh hồn...
Phân nhóm còn lại là Vật chất (matter), theo định nghĩa trong vật lý vật chất bao gồm các thực thể có khối lượng (mass). Bạn có thể google hoặc xem định nghĩa trên wikipedia.
Như vậy, 1 thực thể có khối lượng chắc chắn có năng lượng nhưng 1 thực thể có năng lượng không nhất thiết có khối lượng.
Phân chia này nhìn nhận sự chuyển đổi qua lại giữa khối lượng và năng lượng là cột mốc quan trọng nhất tạo nên toàn bộ vũ trụ như ngày nay và cho thấy được vũ trụ vận hành như thế nào.
2. Vô hạn không cố định (tức tiến về vô hạn) do đó, 1 số thực chia với vô hạn sẽ tiến về 0 (mà không bằng 0 tuyệt đối). Tương tự trong vũ trụ không có 0 tuyệt đối (emptiness) mà chỉ có tính không tạm thời, tức chưa và sẽ có, hoặc bên trong tính không là tính có. Do đó, tôi bác bỏ số 0 tuyệt đối (Zero) để thay thế bằng tính không tương đối (Zezro). Tương tự như bác bỏ sự trống rỗng thay thế bằng Chân không.

3. Tương tự nếu so sánh giữa 1 thay đổi cực nhỏ so với 1 thay đổi cực lớn thì cũng chỉ tiến tiệm cận về 0 (Zezro) mà không phải là Zero tuyệt đối. Tương đồng với khoảng cách giữa mắt với vật thể và khoảng cách giữa một người trên trái đất đến Hố đen trong tâm thiên hà Messier, như trong bài viết này https://m.facebook.com/groups/657938774880775/permalink/683366572337995/

Hoặc tương đồng với khoảng cách giữa 100m mà Achilles chấp chú rùa trong nghịch lý Zeno so với khoảng cách giữa 2 bên ngày càng giảm dần đến 0 là tiến về vô tận. https://www.facebook.com/groups/657938774880775/permalink/659281658079820/ 

Tuy Zezro (tiệm cận 0) và Zero (0) trong tính toán thông thường rất gần nhau nhưng nếu xét về nguồn gốc hình thành Vũ trụ thì rất khác nhau. Vì trống rỗng (emptiness) rất khác với có tồn tại 1 cái gì đó. Kiểu như trong ngôn ngữ nhị phân của máy tính 1 hoàn toàn khác 0. 

4. Trả lời cho câu hỏi: Tại sao?..Why?.. đến tận cùng để tìm hiểu khởi nguyên của vạn vật. Cuối cùng bất kỳ ai cũng phải đặt một cái gì đó làm cột mốc khởi điểm. Mỗi hệ tư tưởng sẽ có các cột mốc khác nhau. Nếu Higg là hạt của Chúa thì hạt Zezro vi tế là hạt tạo nên Chúa theo thuyết Zezro. Particle tượng trưng cho 1 dot (chấm .), hạt zezro vi tế có thể nói là 1 dot được phân ra nhỏ vô cùng đến tiệm cận zero mà không phải zero. Rất khác nhau giữa cái có dù là tiệm cận 0 và cái trống rỗng hoàn toàn (emptiness - 0 tuyệt đối). Tính tiệm cận 0 này tôi gọi là Zezro ≠ Zero.

5. Một hạt có khối lượng chỉ có thể di chuyển với vận tốc nhỏ hơn vận tốc ánh sáng, và ở vận tốc tiệm cận vận tốc ánh sáng, khối lượng của hạt đó sẽ tiệm cận 0 (Zezro).

Không có vận tốc giới hạn, chỉ có giới hạn của 1 thực thể làm giới hạn vận tốc của chính nó.

Một thực thể có khối lượng sẽ luôn di chuyển với vận tốc nhỏ hơn vận tốc ánh sáng.

Một thực thể không khối lượng sẽ luôn di chuyển tối thiểu bằng vận tốc ánh sáng.

6. Mọi thực thể trong vũ trụ không có trạng thái đứng yên tuyệt đối (tức không vận động) mà chỉ có trạng thái tiệm cận (Zezro) khi nhiệt độ đạt tiệm cận (Zezro) nhiệt độ 0 tuyệt đối  (khoảng -273.15 độ C hoặc -459.67độ F). Tức không tồn tại nhiệt độ 0 tuyệt đối. Trong vũ trụ chỉ có tính tiệm cận 0 tuyệt đối (Zezro). 

7. Theo thuyết Zezro, tiệm cận 0 (Zezro) là quy luật ẩn chứa nhiều sự kỳ diệu để lý giải các sự vật hiện tượng trong vũ trụ vô hạn. Sự tồn tại bất kỳ của sự vật hiện tượng nào trong vũ trụ (bao gồm cả vũ trụ vô hạn) đều tồn tại trong phạm vi (range) từ tiệm cận 0 (Zezro) đến vô hạn. Mà không phải từ 0 đến vô hạn. Tức đối xứng của cực vô hạn chính là cực Zezro (trong sự tồn tại).

8. Trong thuyết Zezro, sự sống là khởi nguồn của mọi sinh vật. Sự sống -> tham sống đầu tiên qua bài viết này https://m.facebook.com/groups/657938774880775/permalink/663235961017723/

Do đó, "THAM" sinh ra các thuộc tính khác của con người, bao gồm SÂN và SI. 

Tham -> mong muốn -> không đạt được sân hận, thù hận, ghét bỏ...(SÂN)

Tham -> dục vọng che mờ -> mê muội, u mê (SI).

Do đó, khi con người còn thể xác (sự sống) thì dù tu đắc đạo cũng chỉ đạt cảnh giới "gần thành tiên mà chưa thể thành tiên" tức việc vứt bỏ "Tham sân si" chỉ đạt ở mức tiệm cận 0 (Zezro) mà chưa phải là tuyệt đối 0 (Zero).

Vì còn thân xác con người tối thiểu bị chi phối bởi quy luật sinh học tạo ra cảm giác như: cần hít thở, đói, khát, cần đi vệ sinh... 

Khác với Phật giáo cho rằng "SI" - Vô minh là khởi nguồn đầu tiên tạo ra THAM và SÂN. Nhưng ta thử đặt câu hỏi, SI - vô minh - u mê, mu muội có trước hay sự sống có trước? VÔ MINH khác VÔ TRI,vô minh gắn liền với sự sống còn vô tri thì không. Theo quan điểm của tôi, 12 nhân duyên với vô minh là gốc được xét với điều kiện sau khi đã có sự sống, có thân xác. Tôi cho rằng, thời đó Đức Phật chỉ tập trung vào con người, Ngài không muốn nói những thứ con người thời đó không thể thấu hiểu, nên Ngài giới hạn nói về vũ trụ. Dưới sự thiếu hụt đó, các Phật tử sau này cố gắng dùng tất cả những gì có từ các bài giảng của Đức Phật để mở rộng từ các ý giải thích cho con người mở rộng ra giải thích cho vũ trụ. Điều này dẫn đến sự nhầm lẫn của một số quan điểm cho rằng Vô Minh là khởi nguồn của Vũ trụ. Vũ trụ là u mê, mu muội, God là u mê, mu muội, ác...

Sang Do