Return to site

HỐ ĐEN VÀ HỐ TRẮNG

"Hố đen còn gọi là một vùng không - thời gian có một trường hấp dẫn mạnh đến nỗi không có vật chất nói chung chiếm khối lượng và không gian nhất định hoặc các bức xạ và ánh sáng nào có thể thoát ra ngoài."

"Hố trắng là một vùng giả định phóng ra vật chất, ngược với lỗ đen vốn hút mọi vật chất. Hố trắng là cơ chế đảo ngược của hố đen, hiện chỉ tồn tại trên lý thuyết toán học nhờ sự đối xứng của thuyết tương đối rộng của Einstein." Wikipedia

Khoa học hiện nay tuy đã thu được hình ảnh của hố đen nhưng chưa thể giải thích được cơ chế vận hành của nó. Khi mọi thực thể bị hút vào (input) thì đầu bên kia của hố đen sẽ giải phóng ra cái gì? (output) và chúng sẽ đi về đâu? Còn cơ chế của Hố Trắng càng mờ ảo không có gì ngoài những tính toán và giả định trên giấy.

Thuyết Zezro đưa ra một cơ chế gọi là chu trình chuyển hóa năng lượng - khối lượng trong vũ trụ tự động và kép kín.

broken image

Cơ chế 1: Phát triển lên cao của các cấu trúc thuộc phân nhóm Zezro (không khối lượng) -> tích lũy -> bùng nổ (explosion - big bang) -> Hố trắng

Phần trước "Vũ trụ là 1 khối đậm đặc" đã nói về cơ chế liên kết của các hạt Zezro vi tế tạo nên các cấu trúc phức tạp hơn. https://www.doquangsang.com/blog/vu-tru-dam-dac

Các cấu trúc bậc cao của Zezro sẽ tạo nên các trạng thái linh hồn - ý thức, bậc cao hơn là những trạng thái tâm linh, thần linh. Theo chiều hướng này các trạng thái tinh thần, tâm linh phát triển càng lên thì càng bền vững, và có vô hạn các cấp độ như vậy. Do đó, sự phát triển lên cao của các trạng thái tinh thần được ví như vũ trụ vô hạn vậy.

Các trạng thái bậc cao thuộc phân nhóm Zezro sẽ có những đặc điểm sau: Bậc càng cao mang năng lượng càng cao, Bậc càng cao càng bền, Bậc càng cao thông tin chứa đựng càng lớn.

Do đó, các trạng thái tâm linh, thần linh cũng như nhiều các cấu trúc năng lượng khác trong vũ trụ. Ví dụ: mặt trời cũng có phần thân xác và phần tinh thần thuộc Zezro bậc cao. Ta có thể xem mặt trời như 1 vị thần.

Sự phát triển sai khác (đột biến) trong 1 cấu trúc Zezro bậc cao mang năng lượng khổng lồ sẽ tạo ra những "Vụ Nổ" -> Hố trắng, đó là cột mốc 1 phần Năng lượng (input) chuyển hóa thành Khối lượng (output) -> Giải phóng ra những hạt vật chất cơ bản vào vũ trụ.

Cơ chế 2: Phát triển lên cao của các cấu trúc thuộc phân nhóm Matter (có khối lượng) -> tích lũy -> sụp đổ (collapse) -> Hố đen.

Sự phát triển lên cao của các cấu trúc vật chất từ các hạt cơ bản tạo nên sự đa dạng các trạng thái Vật chất như ngày nay. Trong cùng 1 cấu trúc, Vật chất càng nặng và càng lớn sẽ càng kém bền. Như những cấu trúc lớn dần trong vũ trụ, đến 1 giới hạn về khối lượng và kích thước, chúng sẽ bị sụp đổ > tạo thành các hố đen > hút tất cả vật chất (input) gần nó vào bên trong. Và cơ chế đầu còn lại là xả ra những dạng Zezro cơ bản (output) vào lại vũ trụ.

Cơ chế này tạo thành 1 vòng tròn luân hồi chuyển hóa liên tục các trạng thái tồn tại trong vũ trụ. Vòng sinh diệt này cứ tiếp diễn để Vũ trụ luôn trong sự cân bằng và vận động liên tục.