Return to site

TÌNH YÊU VÀ SỰ HƯỚNG THIỆN

Khuyết điểm chung của các tôn giáo là theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, theo đuổi những tánh mà chỉ có thần thánh mới có.

Nên lý thuyết luôn rất khác, và nhiều lúc mâu thuẫn với thực hành.

Ví dụ: Phật giáo nói về mọi chúng sanh bình đẳng, yêu thương mọi chúng sanh như nhau, nhưng trong việc thực hành để sát sanh thì có sự phân biệt rõ nét vì cho phép ăn rau, cây cỏ vẫn là sự sống của chúng sanh.

Kito giáo thì lý thuyết "Nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái". Còn thực hành thì không bao giờ có.

Ưu điểm: Hướng thiện đến vô cùng.

Khuyết điểm: Phi thực tế đối với con người.

Quan điểm trong thuyết Zezro:

* Thiện lương: Khi còn là con người, còn có thân xác, thì việc hướng thiện hợp lý nhất là theo hướng tiết chế đến tiệm cận 0 (Zezro) mà không phải là 0 (Zero). Cột mốc zero chỉ đạt được đối với rất ít người gọi là đắc đạo sau khi thân xác được giải phóng - chết (tham sân si mới có cơ hội biến mất hoàn toàn).

* Tình yêu: Tình yêu vô điều kiện là tình yêu không mong cầu sự đền đáp, cho đi mà không mong nhận lại.

Vạn vật trong vũ trụ là vô hạn, xã hội loài người với hơn 7.8 tỉ đều có sự liên kết như 1 mạng lưới trải dài đến vô hạn. Một điểm liên kết sẽ có những điểm gần hơn được kết nối trực tiếp và có sự tương tác trực tiếp, hay gián tiếp lên nhau.

Các điểm càng gần nhau hay các điểm kết nối trực tiếp với nhau lúc nào cũng có sự tương tác mạnh hơn. Các điểm càng xa nhau hay (gián tiếp) thì sự tương tác càng yếu dần. Đó là quy luật của tự nhiên. Ví dụ: 1 hòn đá ném xuống nước, gợn sóng lan tỏa dần ra bên ngoài, lực mạnh nhất là ở tâm và gần tâm, sau đó yếu dần đến mất lực hoàn toàn. Tức có những điểm mặt hồ nằm ngoài vùng tác động trực tiếp của viên đá ném. Phần mặt hồ đó vẫn phẳng lặng.

Cũng giống như con người, khi phát ra 1 hành động nào đó, đều có sự tác động trực tiếp đến các mối quan hệ gần nhất rồi tỏa ra các mối liên kết xa hơn. Nhưng sẽ có những con người xa lạ trong hơn 7.8 tỉ người trên trái đất nằm ngoài tác động trực tiếp đó của chúng ta.

Đã là quy luật của tự nhiên thì con người không thể đứng ngoài quy luật để đưa ra 1 sự hoàn hoàn hảo trái quy luật được.

Trong thuyết Zezro, tình yêu đẹp nhất, tuyệt vời nhất là tình yêu vô điều kiện trong phạm vi tác động của mỗi người có thể. Vì hiện nay, việc hướng thiện của rất nhiều người không phải chỉ có duy nhất 1 động cơ làm thiện, mà còn ẩn chứa những mục đích khác. Nên việc con người chỉ cần theo đuổi 1 tình yêu vô điều kiện trong phạm vi tác động, ảnh hưởng của mình thì đã vô cùng khó và tuyệt vời lắm rồi. Nếu bạn có 1 lòng nhân lớn thì hãy cố gắng mở rộng sự tác động của mình, từ phạm vi tác động 1000 người tăng lên 1 triệu, vài triệu người...và trao tình yêu vô vị lợi đó đến họ. Điều này thì thực tế hơn.