Return to site

XÃ HỘI CƠ BẢN

· CON NGƯỜI

Xã hội cơ bản là xã hội mà mỗi thành viên được đảm bảo những nhu cầu tối thiểu của con người và được quyền làm người

Một mô hình xã hội mà con người cần phải lựa chọn không phụ thuộc vào tên gọi hoặc lý tưởng hóa bởi những ước mơ xa vời…xa rời thực tại mà xã hội loài người chỉ cần có những đặc tính cơ bản sau:
- Tính khả thi
- Môi trường xã hội đảm bảo được nhu cầu tối thiểu của con người.
- Môi trường xã hội đảm bảo được quyền tối thiểu của con người.
Nhu cầu cơ bản: Thở, thức ăn, nước uống, nghỉ ngơi, nơi ở, bài tiết…
Quyền con người: Tự do ngôn luận (Chỉ cần giới hạn trong việc được nói lên sự thật, được nêu chính kiến), được tự do tư duy, mưu cầu hạnh phúc, bảo vệ trước pháp luật, giáo dục, bầu cử, tín ngưỡng, tự do nghe, đọc, nhận thức, bình đẳng trước pháp luật…
Như vậy môi trường tạo lập cơ bản chỉ cần đủ để sống như một con người và
quyền làm người. Chưa cần yêu cầu cao hơn. Tất các nơi đều đã thỏa các điều kiện trên?
Ta chỉ cần những mảnh đất có được những điều kiện tối thiểu đó thì cây hạnh phúc sẽ dễ đơm hoa kết quả hơn.